Diary


WALLPAPER
WALLPAPER
POLAROID
POLAROID
EXIT 2017
EXIT 2017
LEIRIA DESIGN PRODUTO
LEIRIA DESIGN PRODUTO
Glass Cares
Glass Cares
Primeira Escolha
Primeira Escolha
Handle whit care
Handle whit care
Casa Mãe
Casa Mãe
EXIT 2016
EXIT 2016
XXI Triennale International Exhibition Milan 2016
XXI Triennale International Exhibition Milan 2016
Portugal by Design
Portugal by Design
LEVE, Design Portugues em São Paulo
LEVE, Design Português em São Paulo
Collective exhibition of Portuguese Design
Collective exhibition of Portuguese Design
Magazine Article
Magazine Article "Revista Ceramica"
Exhibition New School / Objecto
Exhibition New School / Objecto
European Ceramic Context 2014 - Bornholm
European Ceramic Context 2014 - Bornholm
POPs Serralves - 6th Edition
POPs Serralves - 6th Edition
Exhibition
Exhibition "Idéia de Produto" - CLN 2014